skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Atlingbo församlingshem

atlingbo-09
Atlingbo församlingshem

Sanering/ombyggnad av krypgrund

Engma AB fick uppdraget att genomföra en fuktskadeutredning under 2012. Utredningen ledde till att golvbjälklag totalrenoverades. Den uteluftsventilerade krypgrunden byggdes om till varmgrund. Friskluftsventiler sattes igen och grundmuren isolerades på insidan. På marken lades Isodränkross
som isolering och kapillärbrytare. Nu råder ”inomhusklimat” i varmgrunden.

Klimatmätningar pågår sedan löpande årsvis av oss på Engma AB i samarbete med Isodrän AB.

Uppdrag:

Krypgrund innan sanering

Krypgrund innan sanering

Skadesvampsangripen tapet

Skadesvampsangripen tapet

Ny varmgrund

Ny varmgrund

Nytt bjälklag efter sanering

Back To Top
×Close search
Sök