skip to Main Content

Atlingbo församlingshem

Sanering/ombyggnad av krypgrund

Engma AB fick uppdraget att genomföra en fuktskadeutredning under 2012. Utredningen ledde till att golvbjälklag totalrenoverades. Den uteluftsventilerade krypgrunden byggdes om till varmgrund. Friskluftsventiler sattes igen och grundmuren isolerades på insidan. På marken lades Isodränkross som isolering och kapillärbrytare. Nu råder ”inomhusklimat” i varmgrunden.

Klimatmätningar pågår sedan löpande årsvis av oss på Engma AB i samarbete med Isodrän AB.

Resultat klimatmatning under 10 månader:

Atlingbo 2014 2015 Rapport_Diagram

Back To Top
Sök