skip to Main Content

Klimatmätningar Brucebo

I syfte att hitta värmeläckage och kallras använde vi vår värmekamera. Uppdraget omfattade totalt tre byggnader. Värmekameran ger ett otroligt bra underlag för bedömning av lämpliga åtgärder för ökad energibesparing.
Värmekameran ser dolda problem
Klimatmätningar Brucebo 1