skip to Main Content

Miljöinventering byggnad, Visborg

Visborgsområdet i Visby 2018.

Engma utförde detta denna inventering på uppdrag av PEAB. Syftet var att hitta miljöstörande byggnadsmaterial i tre byggnader.
Vi hittade bl.a. skadesvamp, asbest, stenkolstjära.

Back To Top
Sök