skip to Main Content
0705-22 07 66 mats@engma.se
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Miljöinventering av byggnader på Visborgsområdet i Visby 2018.

Engma utförde detta denna inventering på uppdrag av PEAB. Syftet var att hitta miljöstörande byggnadsmaterial i tre byggnader.
Vi hittade bl.a. skadesvamp, asbest, stenkolstjära.

Back To Top
×Close search
Sök