skip to Main Content

Olika typer av fuktskador

Rötskada på trävägg i källare

Orsakad av läckage på golvvärme.

 

Olika typer av fuktskador 1

Skadesvamp innertak

Orsakad av otätt yttertak.

 

Fukt på innervägg källare

Orsakad av bristfällig dränering.

 

Olika typer av fuktskador 3

Skadesvamp på innervägg inomhus

Orsakad av dålig ventilation samt att huset stått ouppvärmt.

Andra projekt