skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Provtagning asfalt

Engma-miljoprovtagning-asfalt - 1

Protagning innehåll av PAH

I detta projekt samarbetade vi med Grävsnabben AB för borrprovtagning i asfalt för att utreda eventuell förekomst av PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) och i så fall i vilken omfattning.

Back To Top
×Close search
Sök