skip to Main Content

Provtagning asfalt

I detta projekt samarbetade vi med Grävsnabben AB för borrprovtagning i asfalt för att utreda eventuell förekomst av PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) och i så fall i vilken omfattning.
Back To Top
Sök