skip to Main Content

Rivningsplan Snäckgärdsbaden

Engma har på uppdrag av Hökerum Bygg fått uppdraget att utföra miljöinventering av gamla anrika Snäcks konferensbyggnad samt intilliggande annex inför eventuellt kommande rivning. Byggnaden uppfördes i början av 80-talet och ritades av Berg Arkitektkontor i Stockholm samt Sten Samuelsson Arkitektkontor i Malmö. Konferensdelen innefattar poolområde, restaurang och storkök, bar och danslokal.

I vårt uppdrag ingår:

  • Inventering av byggnadsmaterial
  • Inventering av elsystem
  • Inventering av VVS
  • Analys och provtagning av byggnadsmaterial
  • Upprättande av relationsritningar

Samarbetspartners:

  • PS Elteknik AB
  • JR VVS AB
  • agraf AB
Rivningsplan Snäckgärdsbaden 35

Exteriört

Back To Top
Sök