skip to Main Content

Undersökning värmekamera

Ett antal familjer hade problem med ojämn värme i sina lägenheter. Engma kontrollerade värmen i golven med hjälp av värmekamera. En del av resultatet kan du se nedan. Det visade sig att stamledningen för värme löpte för dåligt isolerad tvärs under lägenheterna vilket fick till följd att termostaterna till golvvärmen fick fel ingångsvärden och inte aktiverades. Resultatet av detta blev ojämn värmefördelning i lägenheterna.

Back To Top
Sök