skip to Main Content

Atlingbo församlingshem

Sanering/ombyggnad av krypgrund Engma AB fick uppdraget att genomföra en fuktskadeutredning under 2012. Utredningen ledde till att golvbjälklag totalrenoverades. Den…

Katolska kyrkan, Visby

Projektbeskrivning kommer. Rivning del av Prästbostaden Montering av utsmyckning på Katolska kyrkan Församlingshemmet Nya golv Kök Köket Slutbesiktning av församlingshemmet…

Back To Top
Sök