skip to Main Content

Olika typer av fuktskador

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har inte bara överlevt fem århundraden, utan även övergången till elektronisk typografi utan större förändringar.

Atlingbo församlingshem

Sanering/ombyggnad av krypgrund Engma AB fick uppdraget att genomföra en fuktskadeutredning under 2012. Utredningen ledde till att golvbjälklag totalrenoverades. Den…

Back To Top
Sök