skip to Main Content
Engma AB - Besiktning Östergarns Fyr 2020

Besiktning Östergarns Fyr

I den gamla fyren på Östergarnsholm har det visat sig finnas angrepp av äkta hussvamp. Engma har fått uppdrag av…

Miljöinventering Snäckgärdsbaden

Engma har på uppdrag av Hökerum Bygg fått uppdraget att utföra miljöinventering av gamla anrika Snäcks konferensbyggnad samt intilliggande annex…

Provtagning asfalt

I detta projekt samarbetade vi med Grävsnabben AB för borrprovtagning i asfalt för att utreda eventuell förekomst av PAH (Polycykliska…

Kraftig angrepp av skadesvamp (röta) i källare

Miljöinventering byggnad, Visborg

Visborgsområdet i Visby 2018.Engma utförde detta denna inventering på uppdrag av PEAB. Syftet var att hitta miljöstörande byggnadsmaterial i tre…

Back To Top
Sök