skip to Main Content

Kvarteret Abboten, Visby

Engma AB är anlitade som byggledare för renovering av yttertak. Arbetet med etapp 1 startades i augusti 2019 och beräknas vara färdigställt i november 2019.
Kärnborrning pelare

Kajbesiktningar

Engma AB projektleder kajbesiktningar och provtagningar runt om på Gotland. Uppdragsgivare är bl.a. Region Gotland, industri och statliga myndigheter. Undersökningar…

Katolska kyrkan, Visby

Projektbeskrivning kommer. Rivning del av Prästbostaden Montering av utsmyckning på Katolska kyrkan Församlingshemmet Nya golv Kök Köket Slutbesiktning av församlingshemmet…

Back To Top
Sök