skip to Main Content

Undersökning värmekamera

Ett antal familjer hade problem med ojämn värme i sina lägenheter. Engma kontrollerade värmen i golven med hjälp av värmekamera.…

Klimatmätningar Brucebo

I syfte att hitta värmeläckage och kallras använde vi vår värmekamera. Uppdraget omfattade totalt tre byggnader. Värmekameran ger ett otroligt…

Back To Top
Sök