skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
Kraftig Angrepp Av Skadesvamp (röta) I Källare

Miljöinventering byggnad, Visborg

Miljörapporter

Miljöinventering av byggnader på Visborgsområdet i Visby 2018. Engma utförde detta denna inventering på uppdrag…

Läs mer
Grävning Av Provgrop

Markundersökning industrimark

Förorenad mark

Engma AB utför undersökningar i syfte att undersöka om det förekommer föroreningar. Uppdragsgivare i detta…

Läs mer
Kärnborrning Pelare

Kajbesiktningar

Projektledning

Kajbesiktningar Engma AB projektleder kajbesiktningar och provtagningar runt om på Gotland. Uppdragsgivare är bl.a. Region…

Läs mer

Klimatmätningar Brucebo

Klimatmätning

Klimatmätning - Brucebo I syfte att hitta värmeläckage och kallras använde vi vår värmekamera. Uppdraget…

Läs mer

Atlingbo församlingshem

Byggprojektering, Fuktskador

Atlingbo församlingshem

Läs mer

Katolska kyrkan, Visby

Projektledning

Katolska kyrkan - Visby

Läs mer
Back To Top
×Close search
Sök