skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Olika typer av fuktskador

Fuktskador

Olika typer av fuktskador På denna sida

Läs mer

Undersökning värmekamera

Värmekamera

Undersökning av golvvärme med värmekamera

Läs mer

Markundersökning skrotgård

Förorenad mark, Miljörapporter

Provtagning förorenad mark

Läs mer

Provtagning asfalt

Miljörapporter

Provtagning asfalt

Läs mer

Kvarteret Abboten, Visby

Projektledning
Engma AB är anlitade som byggledare för renovering av yttertak. Arbetet med etapp 1 startades i augusti 2019 och beräknas vara färdigställt i november 2019.
Läs mer
Kraftig Angrepp Av Skadesvamp (röta) I Källare

Miljöinventering byggnad, Visborg

Miljörapporter

Miljöinventering av byggnader på Visborgsområdet i Visby 2018. Engma utförde detta denna inventering på uppdrag…

Läs mer
Grävning Av Provgrop

Markundersökning industrimark

Förorenad mark

Engma AB utför undersökningar i syfte att undersöka om det förekommer föroreningar. Uppdragsgivare i detta…

Läs mer
Kärnborrning Pelare

Kajbesiktningar

Projektledning

Kajbesiktningar Engma AB projektleder kajbesiktningar och provtagningar runt om på Gotland. Uppdragsgivare är bl.a. Region…

Läs mer
Back To Top
×Close search
Sök