- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Engma gästföreläste för Region Gotland

Mats Engdahl

Under januari 2019 föreläste Mats Engdahl från Engma AB  inför byggnadsinspektörerna i Region Gotland. Ämnet handlade om skadefall på byggnader. Övriga föreläsare var Tor Broström, professor i kulturvård vid högskolan Campus Gotland.