- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Miljörapporter

Riskanalys • MKB • Miljöinventering

Riskanalyser

Vi upprättar riskanalyser i samband med bygg- och anläggningsprojekt.

MKB - Miljökonsekvensbeskrivningar

Engma AB upprättar miljökonsekvensbeskrivningar i samband med planutredningar och anläggningsprojekt MKA (Miljökonsekvensanalys). Vi upprättar MKA där det krävs, t ex vid rivningsentreprenader av anläggningar.

MKB
Miljökonsekvens-beskrivningar

Engma AB upprättar miljökonsekvensbeskrivningar i samband med planutredningar och anläggningsprojekt MKA (Miljökonsekvensanalys).  Vi upprättar MKA där det krävs, t ex vid rivningsentreprenader av anläggningar.

Miljöinventeringar

Vid utförande av en miljöbesiktning samarbetar vi tillsammans med VVS- och Elkonsulter.
Därmed omfattar besiktningen BYGG, MARK, VVS- och EL anläggningar.

Miljörapporter 28

Ett urval av projekt vi utfört