skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
Kontakta oss

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 Visby

Mats Engdahl
Te. 0705 220766

Typ av mätning

Riskanalys

Vi upprättar riskanalyser i samband med bygg- och anläggningsprojekt.

MKB – Miljökonsekvensbeskrivning

Engma AB upprättar miljökonsekvensbeskrivningar i samband med planutredningar och anläggningsprojekt

MKA (Miljökonsekvensanalys)

Vi upprättar MKA där det krävs, t ex vid  rivningsentreprenader av anläggningar.

Miljöinventeringar

Vid utförande av en miljöbesiktning samarbetar vi tillsammans med VVS- och Elkonsulter.
Därmed omfattar besiktningen BYGG, MARK, VVS- och EL anläggningar.

Läs mer på Miljöstatus hemsida >>

Back To Top
×Close search
Sök