- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Bygg & Projektledning

Projektledning 1

Mats Engdahl

Vd & projektledare


Kontakta mig så bokar vi ett möte.

Mobil: 0705-220766
Kontor: 0498-219322

E-post: mats@engma.se

Projektledning 2

Engma arbetar med projekteringsledning vilket betyder att vi sköter bildandet av en konsultgrupp med ex. arkitekter, konstruktörer, el-& vvsprojektörer. Vi upprättar därefter handlingar efter kundens önskemål som sedan skickas ut för anbudsräkning.

Vi upprättar handlingar för nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader av bostadshus, kulturbyggnader och industribyggnader.  Oftast leder detta till att vi också blir den part som byggleder projektet.