- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Värmekamera

Upptäcker problem utan åverkan

Värmekameran ser dolda problem

Vi använder termisk  bildkamera för att upptäcka fel inom elektronik, mekanik, byggnader och VVS. Vi hittar dolda problem och kan ta exakta temperaturavläsningar. På detta sätt kan vi bidra till att snabbt och ekonomiskt ringa in exakt vart problemet finns och vi kan efteråt bekräfta att reparationer utförts med gott resultat.

Värmekamera 3
Föregående bild
Nästa bild

Ett urval av projekt vi utfört:

Värmekamera 5

Klimatmätningar Brucebo

I syfte att hitta värmeläckage och kallras använde vi vår värmekamera. Uppdraget omfattade totalt tre byggnader. Värmekameran ger ett otroligt bra underlag för bedömning av

Läs mer »