skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Titta på filmen när vi utför provtagning av betong för vidare analys.

Kontakta oss

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 Visby

Mats Engdahl
Te. 0705 220766

Väj typ av mätning

Fuktmätning Inomhusluft 80,9 % RF.
Fuktmätning Inomhusluft 80,9 % RF.

Fuktmätning inomhusluft 80,9 % RF.

Bakterie Och Svampangrepp I Tak

Bakterie och svampangrepp i tak

Bakterie Och Svampangrepp I Tak

Bakterie och svampangrepp i tak

Fuktskador

Vi utför olika typer av fuktmätningar i byggnadsmaterial för att kontrollera om de har förhöjda fukthalter.

Kemisk luftmätning

Engma AB är auktoriserade att utföra kemiska luftmätningar i byggnader. Om man känner avvikande lukt i en byggnad kan det i vissa fall vara motiverat att utföra en luftmätning för att se vilka emissioner som avges från byggnadsmaterialen. Vi kan då ange vilka kemiska substanser som är förhöjda jämfört med normala värden och på så sätt ge en indikation på vad som kan vara orsaken till den avvikande lukten.

Provtagning av byggnadsmaterial

Vi utför provtagningar av  byggnadsmaterial  för att ta reda på om det t ex förekommer asbest i isolering, kasein i spackel, impregneringsmedel i trä mm.

Skadesvamp

Engma AB är auktoriserad för att ta prover för mikrobiologisk analys. Skadesvampar och bakterier som ger problem med avvikande lukter kan vid gynnsamma förhållanden växa till på de flesta byggnadsmaterial.

Värmetermografering

Värmekameror fångar en bild med infraröd strålning. Värmetermografering kan bl a användas för att kontrollera otillräcklig isolering i byggnader samt  fukt och brister i byggnadens klimatskal. Bilderna till vänster visar ett läckage från ett vattenburet golvvärmesystem.

RBK-fuktmätning i betong

Vi är auktoriserade att utföra fuktmätningar i betong enligt RBK- metoden.

Back To Top
×Close search
Sök