skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Titta på filmen där vi utför mark-undersökning i samarbete med entreprenör.

Kontakta oss

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 Visby

Mats Engdahl
Te. 0705 220766

Typer av mätningar

Besiktning

Vi kan vara snabbt på plats för att göra den första besiktningen när en olycka är framme.
Därefter vidtar vi lämpliga åtgärder såsom provtagningar m.m.

Provtagning

Vi tar vatten- och markprover samt prover i sediment och skickar på analys för kontroll av eventuella föroreningar.

Databearbetning

Vi sammanställer och bearbetar analysdata från analyserade prover.

Utvärdering

Vi utvärderar mätdata och sammanställer dessa till en miljörapport.

Förslag till miljöförbättringar

Om det visar sig att det finns miljöstörande ämnen i marken i samband med våra undersökningar föreslår vi åtgärder för att förbättra markmiljön.

Back To Top
×Close search
Sök