skip to Main Content

Förorenad mark

Besiktning • Provtagning • Utvärdering • Åtgärd

Titta på filmen där vi utför markundersökning i samarbete med entreprenör.

Föregående
Nästa

Besiktning

Vi kan vara snabbt på plats för att göra den första besiktningen när en olycka är framme. Därefter vidtar vi lämpliga åtgärder såsom provtagningar m.m.

Föregående
Nästa

Provtagning

Vi tar vatten- och markprover samt prover i sediment och skickar på analys för kontroll av eventuella föroreningar.

Databearbetning

Vi sammanställer och bearbetar analysdata från analyserade prover.

Utvärdering

Vi utvärderar mätdata och sammanställer dessa till en miljörapport.

Förslag till miljöförbättringar

Om det visar sig att det finns miljöstörande ämnen i marken i samband med våra undersökningar föreslår vi åtgärder för att förbättra markmiljön.

Back To Top
Sök