- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Byggnadsmaterial som är angripna av fukt eller mikroorganismer, eller avger avvikande kemiska emissioner, kan ge negativa hälsoeffekter och luktproblem. Effekterna kan finnas kvar lång tid efter att fukten torkat ut och mikroorganismerna dött.

Vid fukt- och mikrobiella skador avges ämnen som vi kan analysera i luftprover. Du får en rapport som inte bara innehåller siffror utan också en genomgång av vad de betyder – en färdig diagnos som du kan använda för att åtgärda eller avskriva problemet.

Avvikande luftprofiler kan visa om det förekommer:

·      aktiva mikrobiella skador (mögel och bakterier)
·      fuktbelastade byggnadsmaterial
·      kemiska emissionsproblem från t ex lim, målarfärg, plastmattor, linoleum, oljebehandlingar eller kreosot