skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
Kontakta oss

Engma AB
Västerhejde Bjärs 466
621 99 Visby

Mats Engdahl
Te. 0705 220766

Typ av mätning

Lägenheter Jägargatan Visby

Bygglovsritningar

Engma upprättar byggnadslovsritningar för nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader av bostadshus och industribyggnader.

Bygglovsansökningar

Vi upprättar ansökningshandlingar för bygglov.

Tekniska beskrivningar

Engma upprättar tekniska beskrivningar enligt AMA gällande kategorierna

  • Hus,
  • Anläggning
  • AF (Administrativa föreskrifter)

Projektledning

Vi åtar oss uppdrag som projektledare i byggnadsprojekt.

BAS-P

På Engma är vi utbildade arbetsmiljösamordnare inom bygg- & anläggningsbranschen. Vi upprättar arbetsmiljöplaner enl. AFS

Back To Top
×Close search
Sök