skip to Main Content

Byggprojektering

Ritningar • bygglovshandlingar • teknisk beskrivning • ledning

Bygglovsritningar

Engma upprättar byggnadslovsritningar för nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader av bostadshus och industribyggnader.

Bygglovshandlingar

Vi upprättar ansökningshandlingar för bygglov.

Tekniska beskrivningar

Engma upprättar tekniska beskrivningar enligt AMA gällande kategorierna
Hus, Anläggning, AF (Administrativa föreskrifter)

Projektledning

Vi åtar oss uppdrag som projektledare i byggnadsprojekt.

BAS-P

På Engma är vi utbildade arbetsmiljösamordnare inom bygg- & anläggningsbranschen. Vi upprättar arbetsmiljöplaner enl. AFS.

Back To Top
Sök