- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Vi har anlitats av Katolska församlingen i Visby för byggledning inför deras ombyggnation av Katolska kyrkan, församlingshemmet och prästbostaden.

Läs mer om projektet

Katolska församlingen 5

Katolska församlingen 6