skip to Main Content

Vi har olika typer av fuktmätare och en värmekamera som hjälpmedel för att utreda om det förekommer vattenläckage eller fuktskador i en byggnad. Vi kan mäta förekomst av förhöjd fuktighet i de flesta byggnadsmaterial och byggnadskonstruktioner.

Back To Top
Sök