- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Katolska församlingen

Katolska församlingen 1

Vi har anlitats av Katolska församlingen i Visby för byggledning inför deras ombyggnation av Katolska kyrkan, församlingshemmet och prästbostaden. Läs mer om projektet