skip to Main Content

Behöver du hjälp med att planera ett byggprojekt?

BygglovshandlingarVi upprättar bygglovshandlingar och tekniska beskrivningar för olika typer av byggnader.ProjektledningVi arbetar med projekteringsledning vilket innebär att vi bildar en arbetskonsultgrupp för de olika kategorier…

Läs mer

Vill du analysera ditt vatten?

Vi tar dricksvattenprover för kemiska och mikrobiologiska analyser. Vi tar även vattenprover i dammar, vattenprover i grundvattenrör samt vattenprover i samband med miljötekniska markundersökningar.

Läs mer
Back To Top
Sök