skip to Main Content

"Med rätt att mäta"

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland

Miljöanalyser

Riskanalyser • Miljökonsekvensbeskrivningar • Miljöinventeringar

Byggprojektering

Byggnadslovsritningar • Tekniska beskrivningar • Projektledning • Arbetsmiljöplaner enl. AFS

Projektledning

Vi sköter bildandet av en konsultgrupp med ex. arkitekter, konstruktörer, el-& vvsprojektörer.

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 1

Mats Engdahl

VD och grundare


Tel. 0705-22 07 66

Våra tjänster

Engma AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar i huvudsak med uppdrag på Gotland.

Byggsektorn

 • Fukt- och Mögelundersökningar
 • Fuktmätningar
 • Kemiska luftmätningar i inomhusmiljö
 • Fuktmätningar i betong enligt RBK metoden
 • Värmetermografering
 • Miljöinventeringar av byggnader enligt metoden
 • Miljöstatus för byggnader
 • Skadeutredningar enligt Byggdoktorns principer
 • Projektledning
 • Byggprojektering
 • Upprättande av byggnadslovshandlingar

Anläggningssektorn

 • Allmän rådgivning kring vägfrågor
 • Förstudier
 • Arbetsplaner
 • Bygghandling
 • Byggledning
 • Utredningar
 • Uppdragsledning vid anläggningsprojektering
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Vibrationsmätningar
 • Sprickbesiktningar

Aktuellt

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 3
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 4
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 5
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 6
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 7
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 8
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 3
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 4
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 5
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 6
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 7
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 8
Back To Top
×Close search
Sök