- Vi utför bl.a. undersökningar av inom -& utomhusmiljö

"Med rätt att mäta"

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland

Våra tjänster

Engma AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar i huvudsak med uppdrag på Gotland.

Byggsektorn

Anläggningssektorn

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 24

Lörje Gård

Engma AB fick våren 2022 ett uppdrag för Lörje Gård AB att genomföra fuktskadeundersökning av ”Restaurationsbyggnaden” i Hellvi.

Läs mer »
Engma AB - Besiktning Östergarns Fyr 2020

Besiktning Östergarns Fyr

I den gamla fyren på Östergarnsholm har det visat sig finnas angrepp av äkta hussvamp. Engma har fått uppdrag av Östergarn-Gammelgarns hembygdsförening att undersöka

Läs mer »
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 26

Rivningsplan Snäckgärdsbaden

Engma har på uppdrag av Hökerum Bygg fått uppdraget att utföra miljöinventering av gamla anrika Snäcks konferensbyggnad samt intilliggande annex inför eventuellt kommande rivning. Byggnaden uppfördes i början av 80-talet och ritades av Berg Arkitektkontor i Stockholm samt Sten Samuelsson Arkitektkontor i Malmö. Konferensdelen innefattar poolområde, restaurang och storkök, bar och danslokal.

Läs mer »
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 30

Vill du analysera ditt vatten?

Vi tar dricksvattenprover för kemiska och mikrobiologiska analyser. Vi tar även vattenprover i dammar, vattenprover i grundvattenrör samt vattenprover i samband med miljötekniska markundersökningar.

Läs mer »