skip to Main Content
engma-logo-w
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö
- Vi utför undersökningar av inom -& utomhusmiljö

Tel. 0705-220766

Mats Engdahl
Mats Engdahl

Mats Engdahl, VD

Nyheter

Mats Engdahl

Engma gästföreläste för Region Gotland

Under januari 2019 föreläste Mats Engdahl från Engma AB  inför byggnadsinspektörerna i Region…

Läs mer

Lyssna på Engmas ljudlogo

Lyssa på vår ljudlogo komponerad av "Danshövding" eller mer känds som Mats Engdahl…

Läs mer

Byggnadshyttans årsskrift

Engma medverkade med en artikel gällande renoveringen av Atlingbo Församlingshem. Boken utgiven av…

Läs mer

Projekt

Olika typer av fuktskador

Olika typer av fuktskador På denna sida

Visa projektet

Undersökning värmekamera

Undersökning av golvvärme med värmekamera

Visa projektet

Kvarteret Abboten, Visby

Engma AB är anlitade som byggledare för renovering av yttertak. Arbetet med etapp 1 startades i augusti 2019 och beräknas vara färdigställt i november 2019.
Visa projektet
Kraftig Angrepp Av Skadesvamp (röta) I Källare

Miljöinventering byggnad, Visborg

Miljöinventering av byggnader på Visborgsområdet i Visby 2018. Engma utförde detta denna inventering på uppdrag…

Visa projektet
Grävning Av Provgrop

Markundersökning industrimark

Engma AB utför undersökningar i syfte att undersöka om det förekommer föroreningar. Uppdragsgivare i detta…

Visa projektet
Kärnborrning Pelare

Kajbesiktningar

Kajbesiktningar Engma AB projektleder kajbesiktningar och provtagningar runt om på Gotland. Uppdragsgivare är bl.a. Region…

Visa projektet
Vad gör vi?

Engma AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar i huvudsak med uppdrag på Gotland.

Byggsektorn

Vi utför följande uppdrag:

 • Fukt- och Mögelundersökningar.
 • Fuktmätningar.
 • Kemiska luftmätningar i inomhusmiljö.
 • Fuktmätningar i betong enligt RBK metoden.
 • Värmetermografering.
 • Miljöinventeringar av byggnader enligt metoden
  Miljöstatus för byggnader.
 • Skadeutredningar enligt Byggdoktorns principer.
 • Projektledning.
 • Upprättande av byggnadslovshandlingar .

Anläggningssektorn

Vi är specialiserade inom följande områden:

 • Allmän rådgivning kring vägfrågor.
 • Förstudier.
 • Arbetsplaner.
 • Bygghandling.
 • Byggledning.
 • Utredningar.
 • Uppdragsledning vid anläggningsprojektering.
 • Miljötekniska markundersökningar
 • Vibrationsmätningar
 • Sprickbesiktningar
SGF Header 2014
Back To Top
×Close search
Sök