skip to Main Content

"Med rätt att mäta"

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland

Miljöanalyser

Riskanalyser • Miljökonsekvensbeskrivningar • Miljöinventeringar

Byggprojektering

Byggnadslovsritningar • Tekniska beskrivningar • Projektledning • Arbetsmiljöplaner enl. AFS

Projektledning

Vi sköter bildandet av en konsultgrupp med ex. arkitekter, konstruktörer, el-& vvsprojektörer.

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 1

Mats Engdahl

VD och grundare


Tel. 0705-22 07 66

Våra tjänster

Engma AB är ett konsultföretag inom bygg- och anläggningsbranschen. Vi arbetar i huvudsak med uppdrag på Gotland.

Byggsektorn

Anläggningssektorn

Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 3
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 4
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 5
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 6
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 7
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 8
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 3
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 4
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 5
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 6
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 7
Miljöundersökning & byggprojektering på Gotland 8
Back To Top
Sök